NATACIÓ INFANTIL (cursets d'un dia a la setmana)

4-5 anys

Dilluns, dimecres o divendres

Horari--> 17:00h a 17:45h -->65,30€/trimestre

Dilluns, dimecres o divendres

Horari--> 17:45h a 18:30h -->65,30€/trimestre

Dilluns, dimarts, dimecres, dijous o divendres

Horari --> 18:30h a 19:15h -->65,30€/trimestre

Dissabte 

Horaris --> 10:00h a 10:45h // 11:00h a 11:45h --> 65,30€/trimestre

6-7 anys

Dilluns, dimecres o divendres

Horari --> 18:30h a 19:15h -->65,30€/trimestre

6-14 anys

Dilluns, dimarts, dimecres, dijous, o divendres

Horari --> 17:00h a 17:45h --> 120,40€/any

Dimarts i diijous (curset de 2 dies)

Horari --> 17:00h a 17:45h--> 81,40€/trimestre

Dissabte

Horaris --> 10:00h a 11:00h //11:00h a 12:00h --> 126,50€/any

NATACIÓ ADULTS

2 dies a la setmana:

Dimarts i dijous (91,40€/trimestre)

Horaris --> 8:00h a 8:45h // 10:45 a 11:30h // 20:15h a 21:00h // 21:00h a 21:45h //

3 dies a la setmana:

Dilluns, dimecres i divendres (120,40€/trimestre)

Horaris --> 8:00h a 8:45h //

5 dies a la setmana:

Dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres (65,80€/mes)

Horaris --> 8:00h a 8:45h //