1. 0
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6

Matrícula 0 € per qualsevol alta.

Imprescindible portar la documentació requerida per gestionar l'alta:

 • Fotocòpia del DNI
 • Fotocòpia de les dades bancàries
 • Fotografia mida carnet
 • Primer pagament en metàl·lic
  • Mensualitat (dels dies 1 a 14)
  • 1/2 Mensualitat (del dia 15 a final de mes)