Matrícula 0 € per qualsevol alta.

Imprescindible portar la documentació requerida per gestionar l'alta:

  • Fotocòpia del DNI
  • Fotocòpia de les dades bancàries
  • Fotografia mida carnet
  • Primer pagament en metàl·lic
    • Mensualitat (dels dies 1 a 14)
    • 1/2 Mensualitat (del dia 15 a final de mes)